วันจันทร์, ตุลาคม 28, 2556

ขอเชิญคณะกรรมการประชุมครั้งที่ 9/56

ขอเชิญคณะกรรมการประชุมครั้งที่ 9/56
วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.30-12.00 น.
ณ โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน

วันอาทิตย์, สิงหาคม 18, 2556

เชิญกรรมการประชุมครั้งที่ 6/56

ขอเชิญคณะกรรมการประชุมครั้งที่ 6/56
วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร